Plagáty

 

     Tento rok je vzhľadom na okolnosti hlavný plagát podujatia výsledkom priameho zadania. Grafický motív odkazuje na podujatie ako také, na tému podujatia (pre rok 2021 je to "Dedičstvo pre všetkých") a na hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu podujatia (pre rok 2021 je to Spišské Podhradie). Plagát je vyhotovený vo formáte A3. V tlačenej verzii je v limitovanom počte kusov k dispozícii u krajského koordinátora, ktorý ho distribuuje spolu s reklamnými predmetmi. V digitálnej podobe je možné si ho stiahnuť na tejto stránke.

 

     K hlavném u plagátu podujatia je vytvorený čistý plagát - šablóna, ktorý si môžu realizátori jednotlivých aktivít stiahnuť na tejto stránke, vyplniť v grafickom programe, pridať vlastné logá do bieleho pásu na spodnej strane plagátu a vytlačiť ho. Druhá možnosť je vytlačiť ho v pôvodnej verzii a údaje dopísať ručne. Následne odporúčame plagátom označiť miesto konania aktivity, prípadne ho vyvesiť na miestach určených na propagáciu podujatí v danom regióne.

 

     Autor plagátov DEKD 2021: Július Košťál (e-mail: hello@amoth.sk)