Tlačové správy

oficiálna tlačová správa z Rady Európy v anglickom jazyku

1. tlačová správa

2. tlačová správa