Slávnostné ukončenie

 

     Slávnostné ukončenie DEKD prebieha každoročne v Banskej Štiavnici - sídle Združenia historických miest a obcí Slovenska a Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorá je sídlom ICOMOS Slovensko. Jeho súčasťou je zhrnutie konaných aktivít DEKD podľa jednotlivých krajov Slovenska, odovzdanie pomyselnej štafety konania otváracieho ceremoniálu DEKD mestu vybranému pre nasledujúci ročník a vyhlásenie Ceny ICOMOS "Dedičstvo pre budúcnosť".

 

     Slávnostné ukončenie DEKD sa uskutoční v októbri 2021. Podrobný program nájdete po uzavretí zverejnený na tejto stránke.