Téma ročníka 2021

     DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac zistíte na stránke podujatia European Heritage Days.

 

     Téma ročníka 2021 je "Heritage: All-Inclusive!", v slovenskej verzii "Dedičstvo pre všetkých". DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

 

     Kultúrne dedičstvo je odrazom ľudí v spoločnosti, sebavyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií. Dohovor o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť  (Faro, 2005) zdôrazňuje význam prístupu každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Téma podporuje diskusiu a zapojenie sa do histórie a perspektív všetkých rás, etnických skupín, pohlaví, veku, náboženstiev, schopností a orientácií.

 

     Tohtoročná téma vyzýva národných a miestnych organizátorov, aby oslovili rôznorodejšie publikum, riešili bariéry (fyzický prístup, jazyk, zdravotné obmedzenia...) a zvážili, ako môžu zvýšiť angažovanosť nedostatočne zastúpených skupín pri prezentácii a interpretácii kultúrneho dedičstva. Sú vítané aktivity otvorené a prístupné pre všetkých. Aj malá zmena môže pomôcť v tomto ambicióznom cieli. 

 

     Viac sa dozviete v brožúre European Heritage Days 2021: All-Inclusive!

 

 

Znenie tém na najbližšie obdobie v anglickom jazyku:

Zdroj: EHD